Ar Y Dydd Hwn Yn..........

Ionawr 20fed:        Yn Thurston's ar y dydd hwn yn 1932, cyn i'r rheol "baulk-line" ddod i fodolaeth, fe wnaeth Walter Albert Lindrum, OBE, (Awstralia) rediad o 4137 mewn gem o biliards mewn ond 2awr a 55munud yn unig!

Chwefror 1af:        Ar y dydd hwn yn 1855, cafwyd y cyfarfod cyntaf o'r "Billiards Association" yn swyddfa 'Yr Heliwr' gyda masnachwyr a chwaraewyr biliards proffesiynol y cyfnod yn bresennol. Yn dilyn, cynhalwyd cyfarfodydd wythnosol dan reolaeth John Roberts (un o brif chwaraewyr biliards proffesiynol y cyfnod)

Mawrth 18ed:       Ganwyd Alex "Hurricane" Higgins ar y dydd hwn yn 1949. Yn y YMCA, Caerlyr, yn 1976, yn erbyn Willie Thorne, gwnaeth Alex rediad o 146 mewn gem sialens snwcer - Sef y chwaraewr cyntaf i wneud cliriad "16 pel goch" (un goch ychwannegol, sef 'pel rydd yn dilyn ergid droseddol gan ei wrthwynebydd)

Ebrill 14eg:          Ar y dydd hwn yn 1937, darlledwyd gem o snwcer ar y teledu am y tro cyntaf - rhwng Horace Lindrum a Willie Smith. (Dim cweit yn siwr o'm ffeithiau, ond ar ddeall mai John Ifans oedd yn sylwebu!)

Mai 31ain:          Mewn gem o "Bar Billiards" yn 'Y Bioden', Goring-on-Thames, dros gyfnod o 24awr ar y dydd hwn yn 1981, llwyddodd tim o bump chwaraewyr wneud sgor cyfanswm o 1,362,870!

Mehefin 1af:      Gwnaeth David "The Silver Fox" Taylor rediadau snwcer o 130, 140 a 139 yn olynnol yn Maidenhead, Gwlad yr Haf, ar y dydd hwn yn 1978.

Gorffennaf 1af:  Ar y dydd hwn yn Hamilton, Canada yn 1979, llwyddodd Gary Mounsey i suddo 11,700 o beli mewn sesiwn 24awr o "American Straight Pool" (sef cyfartaledd o un bel pob 7.38 eiliad!)

Awst 22ain:       Ganwyd Steve Davis ar y dydd hwn yn 1957. Yn ei gem gyntaf erioed ym Mhencampwriaeth Snwcer Proffesiynol y Byd "Embassy" yn 1979, fe gurodd Ian Anderson o 9 ffram i 2. Erbyn hyn, y mae wedi mynd ymlaen i ennill y teitl chwe gwaith!

Medi 21ain:      Cwblheuwyd y 'Rheloau Biliards Swyddogol' cyntaf ar y dydd hwn yn 1855.

Hydref 10ed:    Yn Awstralia ar y dydd hwn yn 1952, gwnaeth Walter Albert Lindrum, OBE, rediad answyddogol o 100 yn biliards mewn 27.5 eiliad yn unig! Yn Sydney, Awstralia yn gynharach yn 1941 gwnaeth Walter rediad swyddogol o 100 yn biliards mewn 46 eiliad!

Tachwedd 9ed: Ar y dydd hwn yn 1980, fe ddaeth Jimmy White y chwaraewr 'ieuengaf erioed' i ennill Pencampwriaeth Snwcer Amatur y Byd, yn Launceston, Tasmania, Awstralia - Ac yntau ond yn 18 mlwydd ac 191 diwrnod oed!

Rhagfyr 11eg: Cafodd canlyniad y pwyllgor oedd wedi ei bennodi i ddrafftio 'Rheolau Snwcer' ei roi ger bron a'i basio gan y "Billiards Association of Great Britain and Ireland", ar y dydd hwn (sef ddydd Mawrth) yn 1900.